กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาด Cross Border E-Commerce ประเทศจีน วันที่ 27 มกราคม 2566

27 มกราคม 2566, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv)

More about event

About Event

กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม” สำหรับผู้ประกอบการ/SMEs ที่มีสินค้า และต้องการขายสินค้าในประเทศจีน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของนักการตลาด Digital รุ่นใหม่

Where

ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv)

When

27 มกราคม 2566
เวลา 08.00 - 16.30 น.

VIDEO HIGHLIGHT

Video Recorded

Copyright by International College of Digital Innovation, Chiang Mai University, Thailand

กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ความเป็นมาของโครงการ และ ความสำคัญของการสร้างกลุ่มนักขาย บน CBEC

ความรู้เรื่องการค้าขายระบบ Cross Border E-Commerce สู่ประเทศจีน และ ประเด็นคุณภาพ และ การสื่อรูปลักษณ์ของสินค้า

การทำการตลาด ด้วย Social Commerce สู่ประเทศจีน (Case จริง)

ชี้เป้า ว่า “ชาวจีนซื้อสินค้า Top 10 อะไรกันบ้าง”

การให้คำแนะนำ การพัฒนาคุณภาพ และ รูปลักษณ์สินค้า เมื่อนำสินค้าขึ้นขายบน Social Commerce

Documents

Copyright by International College of Digital Innovation, Chiang Mai University, Thailand

Contact Us

International College of Digital Innovation, Chiang Mai University, Thailand

Address

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang, Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel.

+66 53 943 705

Email

cbec@icdi.cmu.ac.th